Samenkomsten zondag 6 september

Hieronder vindt u de liturgie (incl. downloadbestanden) voor de samenkomsten van zondag 6 september:

Morgen:

Zingen: Ps. 142: 2

Schriftlezing: Romeinen 8:28-34    

Zingen: Ps. 135: 12

Thema: Paulus loflied op de uitverkiezing

1. de aanleiding tot het loflied 31,33a

2. de beschuldiging in het loflied 33a

3. de zekerheid in het loflied 33b

4. de redding in het loflied 34

Hier vindt u de liturgie.

Middag:

Zingen: Ps. 122: 1

Schriftlezing: Nehemia 2: 11-20

Zingen:  Ps. 102: 7

Thema: De voorbereiding voor de bouw

Hier vindt u de liturgie.