Samenkomsten 11 oktober 2020

De liturgie is alweer beschikbaar! Fijn weekend en vooral een mooie zondag toegewenst!

 

Morgendienst

Zingen: Ps. 89: 7

Schriftlezing: Nehemia 6: 1-16

Zingen: Ps. 126: 3

Thema: Hernieuwde tegenstand

1. dodelijke list 1-4

2. dreiging en beschuldiging 5-9

3. valse profetie 10-14

4. geloofsoverwinning 15-16

De liturgie kunt u hier downloaden.

 

Middagdienst

Zingen: Ps. 78: 1: 1

Schriftlezing: 2 Timotheüs 3: 10-17

Zingen:  Ps. 119: 17

Thema: Inleiding Heidelbergse Catechismus

 

De liturgie kunt u hier downloaden.