Herstart (zondagse) erediensten vanaf vrijdag 25-12-2020

We hopen de zondagse eredienst met ingang van vrijdag 25 december om 10.00 uur te herstarten, de middagdienst is om 16.30 uur.
In het kader van de Belgische richtlijnen voor de eredienst zijn de volgende regels van kracht, zie document