Samenkomsten 25 december 2020

Hieronder vindt u de liturgie en bijbehorende documenten voor de samenkomsten op 25 december (Kerst):

 

Morgen:

Orgel vóór de dienst: Ps. 98: 1 

Schriftlezing: Lukas 2: 1-7

Orgel ná de dienst: Lofzang van Simeon: 2

Het wonder van Jezus geboorte

1. het wonder waarom Hij werd geboren

2. het wonder waarvoor Hij werd geboren

3. het wonder waar Hij werd geboren

Bijbehorend document

Middag:

Orgel vóór de dienst: Lofzang van Zacharias: 4, 5

Schriftlezing: Lukas 2: 8-20

Orgel ná de dienst:  Ps. 145: 2

Thema: De herders

1. wakende herders

2. haastende herders

3. verwonderde herders

Bijhorend document