Samenkomsten 3 januari 2021

Hierbij de liturgie van de samenkomsten van 3 januari. Goede diensten toegewenst!

 

Morgendienst:

Orgel voor de dienst: Ps. 146:1

Schriftlezing: Johannes 3: 1-21

Orgel ná de dienst: Psalm 89:1

Thema: Gods eeuwige zondaarsliefde geopenbaard in Zijn Zoon

1. Gods liefde tot de wereld;

2. Gods gave aan de wereld;

3. Gods doel met de wereld.

De liturgie kunt u hier downloaden.

 

Middagdienst:

Orgel vóór de dienst: Ps. 25: 7 

Schriftlezing: Hebreeën 11: 1-7 + Mattheus 3: 13-17

Orgel ná de dienst: Psalm 135: 3

Thema: er is één ware en eeuwige God (HC8)

De liturgie kunt u hier downloaden.