Samenkomsten 14 februari 2021

De liturgie en de bijbehorende documenten voor de samenkomsten van zondag 14 februai vindt u hieronder:

 

Morgendienst:

Orgel vóór de dienst: Ps. 33: 10

Schriftlezing: Handelingen 16: 16-34

Orgel ná de dienst: Ps. 116: 7

Thema: Gods werk in het leven van de stokbewaarder (cipier)

1. zijn leven vóór Gods werk (27)

2. zijn vragen náár Gods werk (30)

3. zijn behoudt dóór Gods werk (31, 32)

Bijbehorend document

Middagdienst:

Orgel vóór de dienst: Ps. 40: 4 

Schriftlezing: Filippenzen 2: 1-11

Orgel ná dienst: Ps. 32: 1

Thema: De blijde boodschap (HC14)

Bijbehorend document