Samenkomsten 10 mei 2020

In dit nieuwsartikel staat weer de informatie over de online samenkomsten van komende zondag, 10 mei. We wensen u goede diensten!

 

Ochtenddienst

Orgel voor de dienst: Psalm 25:6

Schriftlezing: Johannes 21:15-19 + Matthéüs 24:1-14

Orgel na de dienst: Psalm 56:5

 

Thema: Petrus door Jezus onderzocht

1. De liefde van Petrus beproefd

2. De toekomst van Petrus voorzegd

 

Middagdienst (Bijbelstudie)

In de middag is er weer een Bijbelstudie over Abram.

 

Orgel voor de dienst: Psalm 130: 3,4

Schriftlezing: Gen17: 9-27

Orgel na de dienst: Psalm 86:6

 

Thema: Abraham krijgt een verbondsteken

 

U kunt de Bijbelstudie hier downloaden. Hieronder zijn de vragen weer uitgewerkt:

Abraham krijgt een verbondsteken

Terugblik Bijbellezen 8

Waar ging het de vorige keer over?

 

Openingsvraag

Heeft uw weleens van besnijdenis gehoord? Waar komt dit vandaag en wat betekent het?

 

Intro

Abram heeft een nieuwe naam gekregen. Voortaan heet hij Abraham. Dit had alles te maken met het verbond van God. Bij dit verbond wil God ook een teken aan Abraham geven en niet alleen aan hem, maar ook aan de familie van Abraham. Welk teken is dit? En wat krijgt Abram bij dit teken te horen? Welke worsteling geeft dat bij Abraham?

 

Lezen

Genesis 17 vers 9 t/m 27

 

Opzoeken en interpreteren

Vraag 1: Welke opdracht krijgt Abram van God? (Vers 10)

Vraag 2: Hoe moest Abram deze opdracht uitvoeren en bij wie? (Vers 11-13)

Vraag 3: Wanneer wordt het verbond van God verbroken? (Vers 14) Wat betekent dit?

Vraag 4: Welke nieuwe naam krijgt Saraï en waarom? (Vers 15 en 16)

Vraag 5: Hoe reageert Abraham hierop? Wat denkt en wat vraagt hij? (Vers 17 en 18) Wat is Abrahams worsteling? Waar verwacht hij het van?

Vraag 6: Welk antwoord geeft God aan Abraham? (Vers 20 en 21) Wat betekent dit? Wat is het verschil?

Vraag 7: Wat blijkt uit vers 22? Wat valt u op aan het contact tussen Abraham en God? Wat kunnen wij hiervan leren?

Vraag 8: Wat doet Abraham nadat de HEERE bij hem weggegaan is? (Vers 23 - 27) Wat kunnen we hier leren van Abraham?

 

Overdenken

Vraag 1: God vraagt gehoorzaamheid. Waarom? Zou God dit nog steeds vragen? Welke gehoorzaamheid zou God van u vragen? 

Vraag 2: Lees Deuteronomium 20 vers 16 en Romeinen 2 vers 29. Welke belangrijke boodschap heeft de besnijdenis voor u?

Vraag 3: Hoe gaat Abram steeds weer opnieuw met zijn worsteling en vragen om? Wat kunt u hiervan leren?

Vraag 4: Wat kunt u leren van het contact dat God met Abram had?