Samenkomst 03-03-2019 ochtenddienst

Genesis 3: 15 en 21 - evangelist Van Setten

De Bijbelverzen: 15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. 21 En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan.

Onderwerp: Gods genade aan de ongehoorzame/gevallen mens

Hoofdstuk 1: Die genade is beloofd

Hoofdstuk 2: Die genade is uitgebeeld

 

Samenkomst 03-03-2019 middagdienst

Heidelbergse Catechismus zondag 11 - evangelist Van Setten

 

Samenkomst 10-03-2019 ochtenddienst

Jesaja 53 vers 10 - evangelist Van Setten

 

Samenkomst 24-03-2019 middagdienst

Heidelbergse Catechismus zondag 14 - evangelist Van Setten