Samenkomsten zondag 4 oktober 2020

De liturgie en documenten voor de samenkomsten van zondag 4 oktober vindt u hieronder:

 

Morgen:

Zingen: Ps. 27: 7

Schriftlezing: Romeinen 8: 35-39 + Hebreeën 11: 30-40

Zingen: Ps. 52:7

Thema: Meer dan overwinnaars

1. waarin wordt overwonnen (37a)

2. door Wie wordt overwonnen (37b)

Liturgie - document

Middag:

Zingen: Ps. 68: 1

Schriftlezing: Nehemia 4: 16-23

Zingen:  Ps. 121: 1

Thema: de bouw vervolgd

Liturgie - document