Bij ons is iedereen welkom, ongeacht leeftijd of u / jij gelooft of niet of welke kerkelijke achtergrond u / jij hebt (gehad).

Vanuit het besef dat voor God alle mensen gelijk zijn, speelt achtergrond, cultuur, verleden of overtuiging daarin geen rol.

De Bron wil graag een ontmoetingsplaats zijn voor mensen die meer willen weten van de Bijbel en het christelijke geloof.

Wilt u een afspraak met de pastor? 04-95279864 of avansetten@protestantscentrum.be

 

 

 

 

foto_791.jpg
foto_2316.jpg
foto_2317.jpg
foto_2318.jpg