Samenkomsten

Er is voor iedereen een boodschap uit het Woord van God! Graag delen we deze boodschap met u en jou!

Iedere zondag zijn er twee samenkomsten in De Bron. De samenkomsten vinden plaats om 10.00 uur en 16.30 uur. 

U kunt de samenkomsten online meekijken door hier te klikken of ga naar https://kerkdienstgemist.nl/stations/1841-De-Bron-Merksem.

Er is voor iedereen een boodschap vanuit het Woord van God.

U, jij bent altijd van harte welkom. Ook jonge mensen! Wie u ook bent, wel of niet gelovig!

 

We hopen de zondagse eredienst met ingang van zondag 6 september om 10.00 uur te herstarten, de middagdienst is om 16.30 uur.

In het kader van de Belgische richtlijnen voor de eredienst zijn de volgende regels van kracht:

 1. We willen dit doen door middel van aanmelding. Wekelijks dient u uiterlijk op vrijdagavond voor 20 uur op te geven of en met hoeveel personen u op zondag een dienst wilt bij wonen. Op zaterdag zullen we u dan informeren hoe de diensten zijn ingedeeld. Opgave kan via de app zondagse bijeenkomst of via een bericht naar Corné Verboom 0032 495 578001. Het dragen van een mondmasker is verplicht

 1. De 1,5 meter onderlinge afstand moet gerespecteerd worden.

 1. Bij het binnenkomen van de Post wordt u begeleid naar uw zitplaats.

 1. Kerkgangers gaan direct naar hun plaats en nemen hun jassen mee. Er is geen vestiaire.

 1. Er zijn papieren handdoekjes en alcoholgel aanwezig bij de ingang.

 1. Er zijn geen bijbels aanwezig en U dient daarom uw eigen bijbel mee te brengen, er is ook een liturgie aanwezig.

 1. Toiletten mogen alleen in geval van hoge nood gebruikt worden. Maximaal 2 personen per toilet.

 1. Tijdens de dienst zullen we enkele psalmen zingen met een mondkapje op.

 1. De erediensten zijn vergelijkbaar met de online diensten van de laatste maanden.

 1. Na de dienst is er gelegenheid om uw gave te geven in de collectezak.

 1. Na de dienst is er koffie en een nabespreking voor diegene die dat willen. U dient dan wel te blijven zitten op u plaatst, de koffie wordt bedient.

 1. De volgende personen worden aanbevolen de diensten online te volgen:

 1. mensen die tot een risicogroep behoren.

 1. corona verschijnselen vertonen.

 1. in contact geweest zijn met een corona patient.

 1. De diensten zijn tot nader order nog online te zien/beluisteren.

 1. Hoest of niest in uw elleboog.

 1. Tijdens de diensten wordt er verlucht.  Dit kan leiden tot iets lagere temperaturen in de zaal.

 1. Na de diensten worden de zalen gereinigd.

 1. I.v.m. eventuele Covid tracering zullen enkele persoonsgegevens 4 weken bijgehouden worden daarna worden deze vernietigd.
foto_1350.jpgfoto_1351.jpgfoto_1352.jpg