Samenkomsten

Er is voor iedereen een boodschap uit het Woord van God! Graag delen we deze boodschap met u en jou!

Iedere zondag zijn er twee samenkomsten in De Bron. De samenkomsten vinden plaats om 10.00 uur en 16.30 uur. 

U kunt de samenkomsten online meekijken door hier te klikken of ga naar https://kerkdienstgemist.nl/stations/1841-De-Bron-Merksem.

Er is voor iedereen een boodschap vanuit het Woord van God.

U, jij bent altijd van harte welkom. Ook jonge mensen! Wie u ook bent, wel of niet gelovig!

 

We hopen de zondagse eredienst met ingang van vrijdag 25 december om 10.00 uur te  herstarten, de middagdienst is om 16.30 uur. 

In het kader van de Belgische richtlijnen voor de eredienst zijn de volgende regels van  kracht:

1. We willen dit doen door middel van aanmelding. Wekelijks dient u uiterlijk op  vrijdagavond voor 20 uur op te geven of en met hoeveel personen u op zondag een  dienst wilt bij wonen. Op zaterdag zullen we u dan informeren wie er in de morgen  en middagdienst is ingedeeld. Per dienst mogen er maximaal 15 personen aanwezig  zijn. Opgave kan via de app zondagse bijeenkomst of via een bericht naar Corné  Verboom 0032 495 578001. Mocht u verhinderd zijn dan graag op de zelfde manier  afmelden zodat iemand anders uitgenodigd kan worden. Onderling ruilen is NIET  toegestaan ivm registratie. Het dragen van een mondmasker is verplicht  

1b Opgave voor 16 uur op 24 december voor de diensten van 25 december  Opgave voor 10 uur op 26 december voor de diensten van 27 december. Opgave voor 18 uur op 30 december voor de avonddienst van 31 december en de  morgendienst van 1 januari. Opgave voor 20 uur op 1 januari voor de diensten van 3 januari. Daarna opgave elke vrijdagavond voor 20 uur voor de diensten van zondag

2. De 1,5 meter onderlinge afstand moet gerespecteerd worden. 

3. Bij het binnenkomen van de Post wordt u begeleid naar uw zitplaats. 

4. Kerkgangers gaan direct naar hun plaats en nemen hun jassen mee. Er is geen  vestiaire. 

5. Er zijn papieren handdoekjes en alcoholgel aanwezig bij de ingang. 

6. Er zijn geen bijbels aanwezig en U dient daarom uw eigen bijbel mee te brengen, er is  ook een liturgie aanwezig. 

7. Toiletten mogen alleen in geval van hoge nood gebruikt worden. Maximaal 2  personen per toilet. 

8. Tijdens de dienst zullen we GEEN psalmen zingen. 

9. De erediensten zijn vergelijkbaar met de online diensten van de laatste maanden.

10. Na de dienst is er gelegenheid om uw gave te geven in de collectezak. 

11. Na de dienst is er GEEN koffie en GEEN nabespreking voor diegene die dat willen. De  preekbespreking is op maandagavond om 19.30 uur via Zoom 

12. De volgende personen worden aanbevolen de diensten online te volgen:

a. mensen die tot een risicogroep behoren. 

b. corona verschijnselen vertonen. 

c. in contact geweest zijn met een corona patient. 

13. De diensten zijn tot nader order nog online te zien/beluisteren.

14. Hoest of niest in uw elleboog. 

15. Tijdens de diensten wordt er verlucht. Dit kan leiden tot iets lagere temperaturen in  de zaal. 

16. Na de diensten worden de zalen gereinigd. 

17. I.v.m. eventuele Covid tracering zullen enkele persoonsgegevens 4 weken  bijgehouden worden daarna worden deze vernietigd.

foto_1350.jpgfoto_1351.jpgfoto_1352.jpg